Cà phê

Cà Phê Sữa Vị Caramel Đá Xay

Cà Phê Sữa Vị Caramel Đá Xay

Cà Phê Sữa Vị Caramel Đá Xay

Cà Phê Sữa Vị Caramel Đá Xay
Cà Phê Sữa Vị Hạt Dẻ Đá Xay

Cà Phê Sữa Vị Hạt Dẻ Đá Xay

Cà Phê Sữa Vị Hạt Dẻ Đá Xay

Cà Phê Sữa Vị Hạt Dẻ Đá Xay
Cà Phê Đá Xay Hương Caramel

Cà Phê Đá Xay Hương Caramel

Cà Phê Đá Xay Hương Caramel

Cà Phê Đá Xay Hương Caramel
Cà Phê Cappucccino

Cà Phê Cappucccino

Cà Phê Cappucccino

Cà Phê Cappucccino
Cà Phê Đá Xay Truyền Thống

Cà Phê Đá Xay Truyền Thống

Cà Phê Đá Xay Truyền Thống

Cà Phê Đá Xay Truyền Thống
Cafe Đá Xay Fudgaccino

Cafe Đá Xay Fudgaccino

Cafe Đá Xay Fudgaccino

Cafe Đá Xay Fudgaccino

Thức uống khác

Việt Quất Sparkler

Việt Quất Sparkler

Việt Quất Sparkler

Việt Quất Sparkler
Việt Quất Đá Tuyết

Việt Quất Đá Tuyết

Việt Quất Đá Tuyết

Việt Quất Đá Tuyết
Trà Việt Quất

Trà Việt Quất

Trà Việt Quất

Trà Việt Quất
Yogurt Dâu

Yogurt Dâu

Yogurt Dâu

Yogurt Dâu
Yogurt Việt Quất

Yogurt Việt Quất

Yogurt Việt Quất

Yogurt Việt Quất
Trà Sữa Cola

Trà Sữa Cola

Trà Sữa Cola

Trà Sữa Cola