Việt Quất Sparkler

Việt Quất Sparkler

Việt Quất Sparkler

Việt Quất Sparkler
Việt Quất Đá Tuyết

Việt Quất Đá Tuyết

Việt Quất Đá Tuyết

Việt Quất Đá Tuyết
Trà Việt Quất

Trà Việt Quất

Trà Việt Quất

Trà Việt Quất
Yogurt Dâu

Yogurt Dâu

Yogurt Dâu

Yogurt Dâu
Yogurt Việt Quất

Yogurt Việt Quất

Yogurt Việt Quất

Yogurt Việt Quất
Trà Sữa Cola

Trà Sữa Cola

Trà Sữa Cola

Trà Sữa Cola
Cam Đỏ Bạc Hà

Cam Đỏ Bạc Hà

Cam Đỏ Bạc Hà

Cam Đỏ Bạc Hà
Trà Sữa Dunkin' Nha Đam

Trà Sữa Dunkin' Nha Đam

Trà Sữa Dunkin' Nha Đam

Trà Sữa Dunkin' Nha Đam
Trà Sữa Dunkin' Sương Sáo

Trà Sữa Dunkin' Sương Sáo

Trà Sữa Dunkin' Sương Sáo

Trà Sữa Dunkin' Sương Sáo
Trà Sữa Oolong Sương Sáo

Trà Sữa Oolong Sương Sáo

Trà Sữa Oolong Sương Sáo

Trà Sữa Oolong Sương Sáo
Dunkin' Macchiato

Dunkin' Macchiato

Dunkin' Macchiato

Dunkin' Macchiato
Oolong Macchiato

Oolong Macchiato

Oolong Macchiato

Oolong Macchiato
Trà Sữa Oolong Nha Đam

Trà Sữa Oolong Nha Đam

Trà Sữa Oolong Nha Đam

Trà Sữa Oolong
Socola Macchiato

Socola Macchiato

Socola Macchiato

Socola Macchiato
Trà Sữa Than Tre Macchiato

Trà Sữa Than Tre Macchiato

Trà Sữa Than Tre Macchiato

Trà Sữa Than Tre Macchiato
Trà Đào Nha Đam

Trà Đào Nha Đam

Trà Đào Nha Đam

Trà Đào Nha Đam
Trái Cây Đá Xay Vị Trà Xanh

Trái Cây Đá Xay Vị Trà Xanh

Trái Cây Đá Xay Vị Trà Xanh

Trái Cây Đá Xay Vị Trà Xanh
Chanh Dây Sparkler

Chanh Dây Sparkler

Chanh Dây Sparkler

Chanh Dây Sparkler
Trái Cây Đá Xay Vị Dâu

Trái Cây Đá Xay Vị Dâu

Trái Cây Đá Xay Vị Dâu

Trái Cây Đá Xay Vị Dâu
Trái Cây Đá Xay Vị Chanh Dây

Trái Cây Đá Xay Vị Chanh Dây

Trái Cây Đá Xay Vị Chanh Dây

Trái Cây Đá Xay Vị Chanh Dây
Trà Xanh Nhật Bản Nóng

Trà Xanh Nhật Bản Nóng

Trà Xanh Nhật Bản Nóng

Trà Xanh Nhật Bản Nóng
Trà Xanh Nhật Bản Lạnh

Trà Xanh Nhật Bản Lạnh

Trà Xanh Nhật Bản Lạnh

Trà Xanh Nhật Bản Lạnh
Dâu Sparkler

Dâu Sparkler

Dâu Sparkler

Dâu Sparkler
Socola Nóng

Socola Nóng

Socola Nóng

Socola Nóng
Trà Vị Chanh Dây

Trà Vị Chanh Dây

Trà Vị Chanh Dây

Trà Vị Chanh Dây
Trà Vị Xoài

Trà Vị Xoài

Trà Vị Xoài

Trà Vị Xoài
Trà Vị Dâu

Trà Vị Dâu

Trà Vị Dâu

Trà Vị Dâu
Trà Nóng/Lạnh

Trà Nóng/Lạnh

Trà Nóng/Lạnh

Trà Nóng/Lạnh